Phone 0905 201 070
Search
Languages

Návštevný poriadok

Prepravný a návštevný poriadok

Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať nasledovné tarifné a prepravné podmienky.

Prepravný poriadok na Osobných horských dopravných zariadeniach /OHDZ/

  • zakúpený lístok je neprenosný, t.j. platí len pre 1 osobu. V kontrólnej zóne ( od prechodu turniketom po opustenie výstupného priestoru z vleku) doporučujeme nosiť lístok na viditeľnom mieste. Ak, turniket neumožní prechod, je návštevník
  • povinný na vyzvanie predložiť obsluhe lístok na vizuálnu kontrolu. V prípade použitia zľavnených lístkov sa klient preukáž aj dokladom oprávňujúcim ho k využívaniu zľavy. Ak budú klienti pristihnutí bez lístka, alebo s neplatným lístkom musia uhradiť vzniknutú škodu a budú z prepravy vylúčení.
  • na všetkých vlekoch v stredisku sa na jednom závese prepravuje len jedna osoba a to spôsobom, ktorý je prezentovaný v nástupných zónach vlekov grafickou formou.
  •  v prípade opakovaného porušenia pravidiel dopravy na OHDZ, má obsluha, na pokyn vedúceho strediska, právo odobrať lístok osobe, ktorá sa previnila
  •  pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve, zablokovaných zjazdovkách alebo pri skoršom odchode zo strediska sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasu. V prípade úrazu bude na základe potvrdenia od Horskej služby vrátená pomerná čiastka z cestovného.

Návštevný poriadok

  • stredisko Šachtičky je tréningovou základňou Lyžiarskeho klubu Šachtičky (LKŠ). V čase tréningu do 9.00hod. a po 16.00hod. sú vleky a trate pre verejnosť uzatvorené.
  •  návštevník sa po opustení OHDZ pohybuje len po vyznačených a otvorených zjazdových tratiach. Vedenie strediska môže z rôznych dôvodov uzavrieť niektoré zjazdové trate. Nerešpektovanie písomných, alebo ústnych pokynov o uzavretí, môže mať za následok odobratie lístka na OHDZ.       
  • pri pohybe po zjazdovkách  návštevník dodržiava pravidlá  " DESATORO" a rešpektuje pokyny členov Horskej služby       
  • dodržiava čas poslednej jazdy       

       
 

Aktuálne informácie
Prevádzka: Ukončená prevádzka
Otvorené zjazdovky:
Otváracie hodiny: 9:00 - 16:00
Aktuálny stav tratí
Trať Sneh Podmienky
1 nevhodné na
1a nevhodné na
2 nevhodné na
3 nevhodné na
4 nevhodné na
5 0 cm nevhodné na
6 0 cm nevhodné na
6a 0 cm nevhodné na
7 nevhodné ok
S1 nevhodné ok
S2 nevhodné na
Aktuálny stav vlekov
Vlek Dĺžka Stav
H-130 Hlavný 1002 m na
F12 Od parkoviska 622 m na
H-130 Juh 737 m na

Detský areál Dĺžka Stav
Lano Sedlo 50m na
S Detský Sedlo 120 m na
Počasie
Počasie:
Sneh:
Nový sneh:
Typ snehu:
Podmienky:
Teplota: